Om Antero

Aktuellt

Kontakt
Anteros konsultverksamhet

Antero AB ägs av Kerstin Karlstedt som har en lång erfarenhet från hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Kerstin har under många år arbetat med konsult- och revision till ett stort antal kommuner, landsting samt privata vård och assistansbolag. Hennes specialistområde är utveckling av organisation, verksamhet och kvalitet.

Antero kan bistå vid utredningar och/eller utvärderingar. Vi kan även bidra som extra resurs vid vakanser alternativt vid behov av förstärkning för avgränsade arbetsuppgifter ellerprojekt

Antero AB ingår i ett löst sammansatt nätverk bestående av flera olika professioner. Nätverkets målsättning är att på bästa sätt kunna bilda det team som varje uppdrag kräver.

Läs mer ›

 
 
Anteros resor för personer med funktionsnedsättningar

Rekreationsresa till Kreta

Våra resor till Kreta är mycket uppskattade av alla våra kunder och Eria är ett unikt hotell, utsett till världens bästa hotell för funktionsnedsatta, helt anpassat för dig med särskilda behov!

Hösten 2018: 6 -20 oktober

 

Världens bästa hotell

Eria utsågs i år till världens bästa hotell. Väl anpassat för funktionsnedsatt. Antero AB arrangerar resor med speciellt utarbetat koncept, "Trivsel och träning i solen"

 
© 2009 Antero AB    |   Box 34, 619 21 TROSA    |    Tfn 070-7881546   |    info@anteroab.se    |    Cookies